Samverkan för en hållbar framtid

Om Ingenjörer utan gränser

Ingenjörer utan gränser är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som med ingenjörskonst, entreprenörskap och projektkompetens har till syfte att bidra till en bättre värld. Ingenjörer utan gränser bedriver bland annat följande verksamhet:

  • Med volontärprojekt baserade på ingenjörskompetens främja barns och ungdoms möjlighet till utbildning genom förbättrad studiemiljö hemma och i skolan
  • Inspirera unga att bli ingenjörer
  • Aktivt bidra till sina medlemmars personliga utveckling till vidsynta ingenjörer – skickliga i ledarskap och ansvarsfull teknik, stimulerade av social mångfald.

Syfte med partnerskapet

Ingenjörer utan gränsers arbete med att på ideell basis engagera ingenjörer till att med sin kompetens verka till en stabil och hållbar global samhällsutveckling är något som stämmer väl överens med vår värdegrund och vision. Vi vill stötta Ingenjörer utan gränser i deras viktiga arbete och har därför tillsammans med dem upprättat ett sponsoravtal där Consoden bidrar till:

  • Att stärka Ingenjörer utan gränsers studentgrupp i Uppsala med resurser och stöd för att kunna bedriva den lokala verksamheten
  • Att Ingenjörer utan gränsers studentgrupp i Uppsala i större utsträckning kan samverka i nationella och internationella sammanhang

Ingenjörer utan gränsers studentgrupp i Uppsala å sin sida tillhandahåller Consoden exponeringsmöjligheter med fokus på att vara en lokal arbetsgivare i Uppsala med engagemang för hållbar samhällsutveckling.