Denna gången med Region Uppsala för att tillhandahålla IT-tjänster inom: Användbarhet, Verksamhetsutveckling och strategi, Ledning och styrning, Applikations‐ och systemutveckling, Systemförvaltning, Infrastruktur, Informationssäkerhet, Drift och support, Kravanalys och test, Projektledning inom IT samt IT-arkitektur. Ramavtalet är giltigt 3 år plus 1 år och beräknas att som helhet omfatta ca 20 Mkr på årlig basis.