Sedan januari har Consoden utvecklat en applikation kopplad till transporter av använt kärnbränsle för Svensk Kärnbränslehantering. Den webbaserade applikationen är en uppdaterad version av ett åldrat system. Med en modern plattform står SKB väl rustade för införande av förbättringar och stöd för att hantera nya krav på transportkedjan. Kunden är mycket nöjd och upplever ett stort lyft vad gäller utseende, prestanda och användarvänlighet. Projektet befinner sig i slutskedet, driftsättning sker i närtid.

  • Karin Rollborn
    Karin RollbornKontaktperson Systemutvecklare och Projektledare

    0703-13 37 04

Önskar du mer information? Hör av dig till Björn.