Avtalet omfattar att stödja IVO i IT-utvecklingsarbete. Consoden ska stödja strategiskt IT-arbete, från kartläggning av behov till testad lösning genom tre olika tjänster: verksamhetsanalys/kravhantering, projektledning och testledning. Consoden ska även verka som en brygga till teknisk projektledare och utvecklingsteam hos IVO:s IT-leverantör. Ramavtalet startade den 1 mars i år, är giltigt två år med option på förlängning till totalt 4 år och bedöms omfatta ca 10 000 timmar per år.