Consoden deltar i utvecklingen av nästa generations radaranläggningar för studier av atmosfären och jonosfären.

Consoden stödjer den internationella vetenskapsorganisationen EISCAT med att fullborda systemdesign och upphandla delsystem för en testradaranläggning som utgör en förberedelse inför produktionen av nästa generations fullskaliga radaranläggning. Utmaningen består i att ta individuella komponenter på prototypstadiet till industriellt producerbara delsystem som tillsammans utgör ett väl fungerande radarsystem i teknikens absoluta framkant.

  • Per Liljeström
    Per LiljeströmKonsultchef
    0703-01 99 59

Önskar du mer information? Hör av dig till Per.