Nyheter, Rekrytering

Karl har lång erfarenhet av att ta fram tjänster och integrationer med höga krav på prestanda, säkerhet och tillgänglighet. Han stärker Consodens kompetens med sin erfarenhet och intresse kring systemdesign, mjukvaruarkitektur och tekniskt ledarskap. Välkommen Karl!

  • Karl Nyberg
    Karl Nyberg