Staffan är en erfaren projektledare som med driv engagemang och affärsmässighet tar sig an projekt för att skapa värde och nytta för kunden.
Han stärker Consoden med sin långa erfarenhet från produktionsnära och olika typer av realtidssystem inom regulatoriskt kontrollerad industri.
Välkommen Staffan!

  • Staffan Edlund
    Staffan Edlund