Systemutveckling

Consoden är ett IT-företag specialiserat på utveckling av komplexa socio-tekniska system där kraven på säkerhet och tillförlitlighet är särskilt högt ställda. Vi utvecklar och integrerar produkter och system, med rätt innehåll, med överenskommen kvalitet och enligt den överenskomna tidplanen.

Vårt specialområde är utveckling av system som är verksamhetskritiska och där framför allt driftsäkerheten är extremt viktig. Oavsett om uppdraget gäller att gå in med nyckelpersoner i projekt hos våra kunder eller ta helhetsansvar för att utveckla eller förvalta ett system är Consoden rätt samarbetspartner.

Vad vi gör i systemutvecklingsuppdrag

I systemutvecklingsuppdrag  arbetar vi med allt ifrån förstudie till driftsättning av programvara

  • Behovs- och verksamhetsanalys

  • System- och processdesign

  • Continuous Integration & Delivery

  • ÖVerlämning och drift

Vi är stolta experter på Continuous Delivery med Jenkins

Metoden Continuous Integration (CI) innebär att så fort en utvecklare checkar in en förändring eller ett tillägg i källkoden så byggs programvaran och testas. Detta sker helt automatiskt och pågår dygnet runt. Genom att använda CI som en integrerad del i utvecklingsprocessen får utvecklarna omedelbar återkoppling om fel har uppstått och kan åtgärda dessa direkt. Utvecklarna kan fokusera på utvecklingen medan datorerna tar över det monotona testarbetet. Continuous Delivery (CD) är en utökning av CI där även leveranser av programvaran ska ske automatiskt.

Bemanning utifrån behov

Vi sätter ihop våra team utifrån kunds behov för att leverera rätt resultat i tid med hög ROI

Projektledare

Kravledare/kravanalytiker

Testledare/testare

Systemarkitekter

Systemutvecklare

Systemintegratörer

Exempel på tidigare uppdrag

AV ALLA 300+ UPPDRAG SOM VI LEVERERAT HAR VI SAMLAT NÅGRA AV DE SENASTE SYSTEMUTVECKLINGSUPPDRAGEN HÄR

  • Karin Rollborn
    Karin RollbornKonsultchef
    0703-13 37 04

Önskar du mer information? Hör av dig till Karin.