Introduktion till Systems Engineering

Bakgrund

Vill du lyckas med ditt systemarbete? Consodens kurs i Systems Engineering ger dig en översikt över den samlade kunskapen som finns för att planera, genomföra och utvärdera komplexa tekniska projekt. Vi ger dig en introduktion till viktiga begrepp, koncept, processer, metoder, standarder och källor till vidare kunskap.

Syfte

Systems Engineering handlar om att se till helheten för en produkt eller tjänst och den här kursen går igenom alla steg som behöver utföras för att föra en produkt från idé, till utveckling och produktion och slutligen till avveckling.

Varje projekt är unikt och för att förstå hur Systems Engineering ska tillämpas på olika projekt börjar kursen med att beskriva varför Systems Engineering är så viktigt och särskilt hur de tidiga faserna i ett systems livscykel påverkar tid, kostnad och kvalitet under systemets hela livslängd.

Kursen vänder sig till alla som kommer i kontakt med komplexa tekniska system. Är du till exempel systemarkitekt, projektledare, produktägare, chef, testare eller systemingenjör så är den här kursen för dig.

Mål

Efter kursen kommer du även veta var du söker mer information om Systems Engineering och hur du kan utvecklas i ditt systemarbete.

När du gått kursen känner du till vad Systems Engineering är, viktiga begrepp, olika steg och aktiviteter i systemarbetet och du har en insikt om hur din organisation kan förbättra sitt systemarbete.

Kursinnehåll

Kursen baseras på standarden ISO/IEC/IEEE 15288, Systems and software engineering – System life cycle processes. Standarden kan beskrivas som best practices för vilka steg och aktiviteter som bör övervägas i ett systems livscykel.

Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar som fokuserar på några av de viktigare stegen i systemarbetet: intressentanalys, kravfångst, arkitekturdefinition och verifiering.

  • Vad är Systems Engineering?
  • Varför är Systems Engineering viktigt?
  • Viktiga begrepp
  • Livscykelmodeller
  • Introduktion till ISO/IEC/IEEE 15288
  • Olika sätt att bedriva Systems Engineering
  • Att införa ISO/IEC/IEEE 15288 i en organisation

När och var

Kursen ges den 21 – 22 mars 2018 i Stockholm på Garnisonen Konferens, Karlavägen 100.
Anmälan görs till anmalan@consoden.se eller kontakta oss på telefon 018-610 22 50
Sista anmälningsdag: 6 mars 2018

Pris

9.900 kr (exkl. moms) per person.