Consoden Winter Games 2018

Välkommen till Consoden Winter Games! Varje år inbjuder Consoden programmeringsintresserade att deltaga i Consoden Winter Games, en lättsam programmeringstävling där speltypen är relativt enkel och kräver inga specifika förkunskaper. Syftet är att tävlingen skall vara en lärorik utmaning tillsammans med kollegor, och framför allt att ha roligt tillsammans!

Consoden Winter Games är en lagtävling där varje lag består av 1-3 personer. Lagen tar med sig egna datorer (max en dator per lag) och får en virtuell maskin med komplett programmeringsmiljö, exempelkod och kodskelett till uppgiften när tävlingen börjar. Efter tävlingstiden är slut kommer lagens spelare att kämpa mot varandra för att utröna det vinnande laget! Fjolårets uppgift var att skriva logiken för en spelare i ett datorspel.

Nästa sammandrabbning

 • 00 days
 • 00 hours
 • 00 minutes
 • 00 seconds

Förberedelser

Hårdvara

Det finns inga speciella krav på datorerna. De skall vara tillräckligt kraftfulla för att användas till programvaruutveckling, men den källkod som används i tävlingen kräver inte särskilt mycket kompileringskraft. Viktigt är dock att ha tillräckligt med ledigt RAM-minne för att kunna tilldela den virtuella maskinen,minst 2 GB, och tillräckligt med ledig plats på hårddisken för den virtuella maskinen, 10 GB.

Under matchspelet kommer alla program att exekveras på domarnas egna datorer, så man får ingen fördel i matchspelet av att ha med en särskild dator.

Mjukvara

Den virtuella maskinen kräver Virtualbox som är gratis och finns tillgängligt för Windows, Linux och Mac OS X. För att inte förlora tid på tävlingsdagen ber vi deltagande lag att själva installera denna mjukvara på de datorer ni vill ta med innan tävlingen.

Utvecklingsmiljö

I den virtuella maskinen används operativsystemet Linux Mint (MATE). Där finns tillgång till texteditorerna Visual Studio Code och Emacs, och IDE:erna Eclipse och MonoDevelop. Vill någon använda en annan texteditor går det att installera den själv på tävlingsdagen.

Om något lag vill köra direkt på sin egen miljö istället för att använda den virtuella maskinen, så behöver man installera Node.js samt utvecklingsmiljö för valt språk. Notera dock att all kod måste kunna kompileras och köras under Linux Mint och att matchspelet kommer att köras under Linux.

Under tävlingen kan lagen välja att skriva kod i Javascript som körs i Node.js, C# (via Mono för Linux) eller Java. Spelets GUI är webbaserat och körs i en vanlig browser, och spelservern körs med Node.js. Det kommer att finnas körbara kodskelett i alla språken (Javascript, C#, Java) med tillhörande grundläggande hjälpmetoder och det krävs inga kunskaper i något annat än det språk man själv valt.

Logistik

Program

Tävlingen genomförs den 27:e januari 2018.

 • 09:45 – 10:00 Registrering och kaffe
 • 10:00 – 10:20 Genomgång av tävlingsuppgift
 • 10:20 – 11:00 Installation och genomgång av utvecklingsmiljö
 • 11:00 – 15:00 Programmeringstävling!
 • 15:00 – 16:00 Matchspel och finalspel
 • 16:00 – sent Prisutdelning, mingel, buffé och dryck

Under hela tävlingen finns tillgång till snacks och förfriskningar, och efter finalen bjuds på ordentligare mat, dryck och eftersnack så länge vi orkar…

Tidigare Consoden Winter Games

Tävlingen i bilder

Vem vann?

Det vinnande laget i Consoden Winter Games 2018 var Static Void. Grattis!

Film från tävlingen

Priser

 • iPad Mini – en till varje lagmedlem
 • Raspberry Pi 3 – en till varje lagmedlem