Consoden Winter Games 2018

Välkommen till Consoden Winter Games! Varje år inbjuder Consoden programmeringsintresserade att deltaga i Consoden Winter Games, en lättsam programmeringstävling där speltypen är relativt enkel och kräver inga specifika förkunskaper. Syftet är att tävlingen skall vara en lärorik utmaning tillsammans med kollegor, och framför allt att ha roligt tillsammans!

Consoden Winter Games är en lagtävling där varje lag består av 1-3 personer. Lagen tar med sig egna datorer (max en dator per person) och får en virtuell maskin med komplett programmeringsmiljö, exempelkod och kodskelett till uppgiften när tävlingen börjar. Efter tävlingstiden är slut kommer lagens spelare att kämpa mot varandra för att utröna det vinnande laget! Fjolårets uppgift var att skriva logiken för en spelare i ett datorspel.

Nästa sammandrabbning

  • 00 days
  • 00 hours
  • 00 minutes
  • 00 seconds

Förberedelser

Hårdvara

Det finns inga speciella krav på datorerna. De skall vara tillräckligt kraftfulla för att användas till programvaruutveckling, men den källkod som används i tävlingen kräver inte särskilt mycket kompileringskraft. Viktigt är dock att ha tillräckligt med ledigt RAM-minne för att kunna tilldela den virtuella maskinen, minst 1 GB (2 GB eller mer rekommenderas), och tillräckligt med ledig plats på hårddisken för den virtuella maskinen, 10 GB.

Under matchspelet kommer alla program att exekveras på domarnas egna datorer, så man får ingen fördel i matchspelet av att ha med en särskild dator.

Mjukvara

Den virtuella maskinen kräver Virtualbox 5 eller senare. Virtualbox är gratis och finns tillgängligt för Windows, Linux och Mac OS X, så alla vanligt förekommande datorer skall kunna delta. För att inte förlora tid på tävlingsdagen ber vi deltagande lag att själva installera denna mjukvara på de datorer ni vill ta med innan tävlingen.

Utvecklingsmiljö

I den virtuella maskinen används operativsystemet Linux Mint 17.1 (MATE). Där finns tillgång till texteditorerna Emacs och gedit. Vill något absolut använda en annan texteditor går det att installera den själv på tävlingsdagen.

Om något lag absolut vill använda Windows och Visual Studio som utvecklingsmiljö ber vi er meddela detta i god tid, så kan vi hjälpa er att sätta upp denna miljö i förväg. Notera dock att all kod måste kunna kompileras och köras under Linux, och att matchspelet kommer att köras under Linux. Det krävs därför att alla lag kan kompilera och provköra även under Linux med den virtuella maskinen.

Spelet kommer bygga på ramverket Safir SDK Core. Det krävs inga förkunskaper om ramverket inför tävlingen, men den nyfikne får gärna bekanta sig med det ändå. Allt som behöver användas av ramverket finns redan implementerat i den källkod lagen får, men delar av koden kan behöva modifieras för att passa de algoritmer lagen implementerar. De delar av APIet som lagen själva behöver förstå för detta ändamål går mycket snabbt att lära sig. Det finns exempel i koden som delas ut på tävlingen, och det finns dokumenterat i kapitel 3.9 i Safir SDK Core User’s Guide.

Under tävlingen kan deltagande lag välja att skriva kod i C++, C# (via Mono för Linux) eller Java.

Logistik

Program

Tävlingen genomförs den 27:e januari 2018.

  • 09:45 – 10:00 Registrering och kaffe
  • 10:00 – 10:20 Genomgång av tävlingsuppgift
  • 10:20 – 11:00 Installation och genomgång av utvecklingsmiljö
  • 11:00 – 15:00 Programmeringstävling!
  • 15:00 – 16:00 Matchspel och finalspel
  • 16:00 – sent Prisutdelning, mingel, buffé och dryck

Under hela tävlingen finns tillgång till snacks och förfriskningar, och efter finalen bjuds på ordentligare mat, dryck och eftersnack så länge vi orkar…

Tidigare Consoden Winter Games

Tävlingen i bilder

Vem vann?

Det vinnande laget i Consoden Winter Games 2016 var Elekta bestående av Johan Redander och Johan Johansson. Andraplatsen togs av UMC bestående av Jason Johansson och Matilda Ahnfelt.

Det vinnande laget i Consoden Winter Games 2015 var Channel Mindgrind bestående av Peter Backerman och Egil Salomonsson. Andraplatsen togs av Coredumps bestående av Mikael Wennerberg, Patrik Fundberg och Jörgen Johansson.

Film från tävlingen

[/vc_row]