Consoden har fått i uppdrag av Svensk Kärnbränslehantering (SKB) att modernisera ett system för kontroll och rapportering kopplat till transporter av kärnbränsle mellan de svenska kärnkraftverken och mellanlagret CLAB. Detta möjliggör att SKB kan arbeta effektivare med dessa uppgifter och att de står bättre rustade inför planerade förändringar på svenska kränkraftsmarknaden. Consoden bidrar med projektledning, systemutveckling och test samt rådgivning kring användargränssnitt och funktionalitet.

skb
  • Karin Rollborn
    Karin Rollborn Kontaktperson Systemutvecklare och Projektledare

    0703-13 37 04

Önskar du mer information? Hör av dig till Björn.

Kontakta oss

Vill du snabbt komma i kontakt med oss? Ring oss då på 018-610 22 50, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.