VÄLKOMMEN TILL OSS

Consoden är ett konsultföretag inriktat på avancerad verksamhets- och systemutveckling i företag och organisationer, där kraven på säkerhet och tillförlitlighet är särskilt högt ställda.

Vi tar en aktiv roll i att skapa trygga, effektiva och uthålliga lösningar för bland andra Saab, TeliaSonera, Elekta, RaySearch och Försvarets materielverk.

Consoden utnämndes till DI Gasell 2009, 2012 och 2013, och till Årets IT-företag i Uppsala 2012. Hos oss arbetar drygt 30 medarbetare i Uppsala och i Stockholm.

Våra Kärnvärden

Vi bedriver all verksamhet i enlighet med våra kärnvärden och vi utvecklar dem kontinuerligt.

Professionella

Vi är i alla lägen professionella, har vad som krävs för att lösa vår uppgift och strävar efter att vara smidiga och problemfria. Vi låter kundens behov komma i första hand och arbetar för att skapa långvariga och hållbara relationer.

Pålitliga

Consodens framgång bygger på långsiktiga relationer. Våra kunder anlitar oss för att lösa ett problem, för att skapa större effektivitet eller för att öka säkerheten. Det vi gör ska fungera. I alla lägen.

Aktiva

Consoden är en frisk kraft som tar en aktiv roll i att skapa trygga, effektiva och uthålliga lösningar för våra kunder. Vi är engagerade, drivande och målinriktade och bidrar med vitalitet och energi till kundens verksamhet

Medmänskliga

Vårt intresse för andra människor och vår omvärld gör oss positiva, sociala och lättsamma att ha att göra med. Medmänsklighet skapar god stämning och trygghet och stärker vår relation med kunden och med varandra.

Vad vi gör

Vi hjälper våra kunder att lyckas med sin verksamhet genom att erbjuda kvalificerade konsulttjänster

Vi hjälper våra kunder att lyckas med sin verksamhet genom att erbjuda kvalificerade konsulttjänster, och vi har särskild kompetens när det finns högt ställda krav på systemens säkerhet och tillförlitlighet.

Vi har tillsammans med våra beställare levererat flertalet spännande uppdrag. Vi har till exempel specificerat och upphandlat det tekniska ledningssystemet för övervakning av Östersjön och Nordsjön, tagit fram programvara för strålbehandling av cancer och byggt system för att hantera företags och offentlig förvaltnings kundkontakter.

Våra kunders krav präglar hela vår verksamhet. Oavsett vilken del av företaget det gäller, och oavsett vilket uppdrag vi åtar oss.
De påverkar det sätt vi organiserar arbetet, våra kvalitetssäkringssystem, hur vi väljer underleverantörer och till och med hur vi utformar våra arbetsplatser.

Vi är ett konsultföretag inriktat på avancerad verksamhets- och systemutveckling i företag och organisationer, där kraven på säkerhet och tillförlitlighet är särskilt högt ställda.

upphandling

Systemarbete

Vi tillhandahåller stöd till kunder som har behov av att upphandla tekniska system för att få verksamheten att fungera effektivare. Detta gör vi genom att stödja med behovsutredningar, framtagning av specifikationer, genomförande av upphandling och oberoende tester.

Läs mer
systemutveckling

Systemutveckling

Vi åtar oss att utveckla produkter och system, med rätt innehåll, av rätt kvalitet och vid rätt tidpunkt. Vi åtar oss också att ta hand om förvaltning av produkter och system.

Läs mer
kompetensstod

Utbildning

Våra erfarna och resultatinriktade konsulter delar med sig av sin kompetens och erfarenheter i utbildningsform. Vi utbildar i teknisk projektledning, kravanalys, systemarkitektur, upphandling av komplexa tekniska system, systemutveckling, systemintegration och test.

Läs mer

Med ett tydligt fokus på kvalitet

Vi arbetar med företag som är i behov av IT-system med fokus på verksamhetskritisk funktion och tar därför kvalitet på största allvar

Certifikat

Consodens ledningssystem är certifierat mot kvalitetsstandarden ISO 9001, miljöstandarden ISO 14001 och arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001 avseende tjänster för IT-relaterad verksamhet.

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Kvalitets- och miljöpolicy

Consoden utvecklar lösningar där kraven på säkerhet och tillförlitlighet är särskilt högt ställda. För att leverera trygga, effektiva och uthålliga lösningar för våra kunder arbetar vi i enlighet med våra kärnvärden:

Professionella – Vi skapar mervärden genom att tillföra kunden hög kompetens. I alla lägen strävar vi efter att vara affärsmässiga och är noga med att följa de normer och regler som uppdragsgivaren har. Vi arbetar för att skydda miljön och förebygga föroreningar.

Medmänskliga – Arbete i en positiv atmosfär ger bättre resultat. Genom att visa respekt, medkänsla och generositet, försöker vi alltid bidra till ett öppet, kreativt och produktivt arbetsklimat. Vi visar hänsyn till vår omvärld och försöker kontinuerligt minska vår negativa påverkan på miljön.

Pålitliga – Genom att vara tydliga skapar vi rätt förväntningar. Vi håller vad vi lovar och levererar i tid. Alla länkar i kedjan, från första kontakt till leverans och uppföljning, ska vara tillförlitliga och inge trygghet. Även våra underleverantörer kvalitetssäkras noggrant. Lagar och andra krav vi berörs av övervakas och följs.

Aktiva – Vår målsättning är alltid att utveckla den allra bästa lösningen för våra kunder. Vi är engagerade, mål- och resultatinriktade och vårt arbete ska utmärkas av stor integritet. Vår omsorg för omvärlden och miljön präglas av ett aktivt hänsynstagande, och vi strävar ständigt mot att göra mer än vad som förväntas av oss.

Denna policy utgör ett åtagande för ledning och medarbetare att ständigt arbeta med förbättringar för att uppfylla kundens krav på kvalitet och miljö och att engagera sig i ständiga förbättringar.

2020-03-16
Mats Östlund
VD

Kontakta oss

Vill du snabbt komma i kontakt med oss? Ring oss då på 018-610 22 50, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.