systemutveckling

Systemutveckling

Consoden är ett IT-företag specialiserat på utveckling av komplexa socio-tekniska system där kraven på säkerhet och tillförlitlighet är särskilt högt ställda. Vi utvecklar och integrerar produkter och system, med rätt innehåll, med överenskommen kvalitet och enligt den överenskomna tidplanen.

Vårt specialområde är utveckling av system som är verksamhetskritiska och där framför allt driftsäkerheten är extremt viktig. Oavsett om uppdraget gäller att gå in med nyckelpersoner i projekt hos våra kunder eller ta helhetsansvar för att utveckla eller förvalta ett system är Consoden rätt samarbetspartner.

Vad vi gör i systemutvecklingsuppdrag

I systemutvecklingsuppdrag  arbetar vi med allt ifrån förstudie till driftsättning av programvara

  • Behovs- och verksamhetsanalys

  • System- och processdesign

  • Continuous Integration & Delivery

  • ÖVerlämning och drift

Systemutveckling
För en konsultverksamhet som delvis har konsulter inbäddade i kunders utvecklingsteam och -processer, och delvis tar större ansvar för att upprätthålla systemdrift tillsammans med systemutvecklingen är det omöjligt att ha ett enda definierat arbetssätt. I de uppdrag där vi själva har stort inflytande över arbetssätt föredrar vi att jobba agilt med user stories, automatiska tester och continuous integration.

Behovs- och verksamhetsanalys
Kundens önskemål kan variera både i storlek och tydlighet och det är en självklar del i systemutvecklingsarbete att hjälpa till med att formalisera och avgränsa de önskemål som framförs. Detta kan ske muntligen, i skrift, i workshops eller via studiebesök, men ska alltid leda till formaliserat underlag – user stories, tabeller, krav, etc – som det kan författas tester kring.

System- och processdesign
Jobbar man framgångsrikt med agil systemutveckling har man fördelen att snabbt kunna utvärdera implementerad funktionalitet och låta den vara en del av systemdesignflödet.

Continuous Integration & Delivery
För Consoden är det en självklarhet att ha ett välfungerande system för continous integration för att snabbt kunna leverera ny vältestad funktionalitet. Det ställer krav på utveckling, konfigurering och underhåll av CI-miljön, men är något man får tillbaka i en kort releasecykel, regressionstestning och mer självsäkra utvecklare.

Överlämning och drift
Med continous deployment och automatiskt driftsatta testmiljöer är steget från utvecklings- och testmiljöer till produktionssättning och skarp drift väldigt kort.

jenkins

Vi är stolta experter på Continuous Delivery med Jenkins

Metoden Continuous Integration (CI) innebär att så fort en utvecklare checkar in en förändring eller ett tillägg i källkoden så byggs programvaran och testas. Detta sker helt automatiskt och pågår dygnet runt. Genom att använda CI som en integrerad del i utvecklingsprocessen får utvecklarna omedelbar återkoppling om fel har uppstått och kan åtgärda dessa direkt. Utvecklarna kan fokusera på utvecklingen medan datorerna tar över det monotona testarbetet. Continuous Delivery (CD) är en utökning av CI där även leveranser av programvaran ska ske automatiskt.

Bemanning utifrån behov

Vi sätter ihop våra team utifrån kunds behov för att leverera rätt resultat i tid med hög ROI

Projektledare

Kravledare/kravanalytiker

Testledare/testare

Systemarkitekter

Systemutvecklare

Systemintegratörer

Exempel på tidigare uppdrag

AV ALLA 300+ UPPDRAG SOM VI LEVERERAT HAR VI SAMLAT NÅGRA AV DE SENASTE SYSTEMUTVECKLINGSUPPDRAGEN HÄR

  • Andreas Nilsson
    Andreas Nilsson Affärschef
    0709 - 82 44 18

Önskar du mer information? Hör av dig till Andreas.

Kontakta oss

Vill du snabbt komma i kontakt med oss? Ring oss då på 018-610 22 50, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.