Inbjudan till certifieringsförberedande kurs i Systems Engineering (CSEP)

I augusti arrangerar Consoden en 5-dagars CSEP Preparation Course i samarbete med Certification Training International Pty Ltd.
Kursen vänder sig till dig som jobbar med Systems Engineering i någon roll och som vill certifiera sig mot INCOSE CSEP/ASEP.

Utbildningen utförs genom en blandning av föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar samt grupparbeten. Efter genomförd utbildning har du som deltagare fått en ordentlig genomgång av INCOSE systems Engineering Handbook och är väl förberedd för att genomgå en certifiering för CSEP eller ASEP.

Utgångspunkt

När och Var

Kursen genomförs måndag till fredag den 27 – 31 augusti 2018 i Uppsala på Radisson Blu (Uppsala C).

Pris

Pris för kursen är 24.900 kr (exkl. moms) per person. I detta pris ingår kurs, fika, lunch och kursmaterial.

Kursinformation

Kursbeskrivning

 • använda INCOSE Systems Engineering Handbook som referens och guide för nuvarande och framtida systemutvecklingsarbeten.
 • använda och förstå terminologin i INCOSE Systems Engineering Handbook.
 • utvärdera nuvarande och framtida projekt i din organisation.
 • förklara ett systems livscykel och hur den påverkar ett utvecklingsprojekt.
 • förklara de olika tekniska processerna som ligger till grund för utvecklingen av system.

 • beskriva de tekniska processerna och den roll de spelar för att planera och styra systemutveckling.
 • beskriva organisatoriska och anskaffningsprocesser och hur de påverkar systemutvecklingen.
 • förstå och definiera skräddarsydda processer för systemutveckling.
 • anpassa tillämpningen av Systems Engineering för produktledning, tjänster, företag och organisationer.
 • beskriva hur tvärgående Systems Engineering metoder tillämpas (t.ex. modellering och simulering, MBSE, gränssnittshantering, lean och agil Systems Engineering).
 • använda INCOSE Handbook och det träningsmaterial som tillhandahålls på ett sådant sätt att du förbereder dig för certifieringen.

ANMÄLAN

Anmälan skickas till anmalan@consoden.se senast 27 juli 2018

Kontakta oss

Vill du snabbt komma i kontakt med oss? Ring oss då på 018-610 22 50, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.