FMV VHL i praktiken med MBSE

Bakgrund

FMV är en av Consodens största kunder. Consoden ger sedan 2013 en skräddarsydd tvådagars-kurs för FMV i hur ett modellbaserat arbetssätt kan appliceras i verksamheten.

Syfte

Utbildningen syftar till att förmedla kopplingen mellan FMV Verksamhetsledningssystem (VHL) och hur praktiskt arbete kan ske med en arbetsmetod baserad på MBSE (Model Based System Engineering).

Mål

Utbildningen kommer att ge deltagarna:

 • Grundläggande kunskap för att effektivt och målinriktat kunna driva systemarbete med MBSE enligt FMV VHL,
 • Grundläggande kännedom om kopplingen till MoDAF och dess vyer, och
 • Grundläggande kunskaper för att kunna kvalitetssäkra systemarbete där en kombination av modeller och dokument används.

Effekt

Effekter av kursen efter utbildningens slut:

 • Kunskap om vad som skiljer ett dokumentbaserat och ett modellbaserat arbetssätt.
 • Orientering om begrepp inom MBSE som beskrivningsspråk, arkitekturramverk, diagramtyper, objektorientering, vyer och verktyg.
 • Påbörjat ett modellbaserat arbetssätt genom övningar.

Effekter av kursen på sikt:

 • Kunna avgöra hur ditt projekt skall arbeta.
 • Kunna kvalitetssäkra systemarbete där modeller används.
 • Driva systemarbete modellbaserat.

Kursinnehåll

FMV VHL med MBSE

För att säkerställa att levererade system uppfyller de krav kunden ställer säkerställer Consoden spårbarhet från verksamhetsmål till definierade krav och konstruktion genom att kombinera FMV VHL, FMV produktstruktur, MoDAF som arkitekturramverk SysML, FMV GA, Sparx Systems Enterprise Architect (EA). Hur dessa saker hänger ihop och vilken påverkan det har på systemarbetet går vi igenom i inledningen av denna utbildningen för att sedan koppla det mot hur man kan arbeta mer systematiskt och säkerställa att rätt saker blir definierade och upphandlade.

Teori och övningar i MBSE

Del 1 (1 dag) av utbildningen omfattar följande moment:

 • Model Based Systems Engineering och koppling till FMV VHL
 • WBS, funktionsstruktur och leveransstruktur
 • Kravsammanställning
 • Bra krav. Vad menar vi med krav? Vad menar vi med kriterier? Typer av dessa.
 • System i fokus
 • Behov av struktur för systemnedbrytning
 • Olika perspektiv av systemet
 • Utformning av systemlösning
 • Spårbarhet

Verktyget Enterprise Architect

Del 2 (1 dag) omfattar att genomföra systemarbete med verktygsstöd:

 • Grunderna i Enterprise Architect
 • Skapa och ändra modellelement och relationer
 • Använda sig av beskrivningsspråket SysML
 • Diagram, perspektiv och spårbarhet
 • Stöd för analys
 • Dokumentgenerering

FÖRELÄSARE

 • Andreas Kristoffersson
  Andreas Kristoffersson

  Andreas har en bakgrund inom branschen sedan 1997 som yrkesofficer, försvarsmaktsingenjör, systemingenjör vid FMV och affärsområdeschef vid Consoden. Andreas är van att arbeta i projekt och samarbeten i komplexa miljöer där han drar nytta av sin mångåriga erfarenhet av verksamhetsanalys, kravdefinitionsarbete och systemarkitektur. Andreas har en universitetsutbildning i System Engineering från KTH och djup erfarenhet av modellbaserad utveckling (MBSE), specificering med hjälp av UML/SysML och användande av arkitekturramverk såsom MoDAF/DoDAF och NAF. Andreas har utbildat ett hundratal personer genom denna kurs.

Önskar du mer information?

Har du frågor kring denna kurs utförande i mer detalj eller önskar du diskutera möjligheten att finna en utbildning i hur MBSE skulle kunna passa in i just er organisation? Tveka då inte att kontakta oss.

Kontakta oss

Vill du snabbt komma i kontakt med oss? Ring oss då på 018-610 22 50, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.