Om uppdraget

Elektas Leksell Gamma Knife Perfexion är ett instrument för stereotaktisk intrakraniell radiokirurgi, som används för att operera hjärntumörer med hjälp av gammastrålning från Kobolt-60-strålkällor. Systemet medger behandling av tumörer i alla delar av hjärnan samtidigt som påverkan på kringliggande vävnad minimeras.

Systemet består av hårdvara i form av själva instrumentet, samt mjukvarusystem för bland annat planering, styrning och service. Consoden bidrog med en konsult med stor erfarenhet av C++-utveckling på både Windows och Linux.

Det första projektet gjorde refaktorering, funktionstillväxt och felrättning i kontrollsystemet till Gammakniven. Projektet levererade flera milstolpar och arbetade med kontinuerlig integration och automatiserade tester. Utvecklarna arbetade i nära samarbete med testavdelningen.

I det andra projektet utfördes större funktionstillväxt, med både hårdvara och mjukvara i Gammakniven. Uppgift bestod då i att tillsammans med en mindre grupp experter ta fram prototyper till ett nytt arbetsflöde i planeringssystemet. Utöver det togs en prototyp för bearbetning av data från MRI-bildtagning fram

upphandling_gray
systemutveckling
kompetensstod_gray

BESTÄLLARE
Elekta AB

UPPDRAG
Systemdesign och utveckling

VÅR KONTAKTPERSON
Andreas Nilsson

Related Projects
Kontakta oss

Vill du snabbt komma i kontakt med oss? Ring oss då på 018-610 22 50, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.