Om uppdraget

Projektet levererade en standardiserad internetbaserad plattform för öppen tjänsteutveckling i bostäder och fastigheter. Med stöd av dessa implementationer kan företag som verkar inom området kraftigt korta ned utvecklingstiden för att införa skalbar kommunikation för sensoravläsning och styrning.

Det finns stor potential att effektivisera energianvändningen i hem genom att ha en standardiserad kontroll över uppvärmningsutrustning. Existerande produkter inom uppvärmning av hushåll är inte utvecklade med detta i åtanke, och det saknas branschstandard för sensorer och kommunikation.

Sustainable innovation (SUST) driver projektet IEA (Intelligent Energianvändning), vilket finansieras av Vinnova. En del i projektet är att vidareutveckla möjligheterna för kommunikation med sensorer och styrning som skall kunna tillämpas på uppvärmningsutrustning och hemautomation.

SUST deltog i framtagandet av fyra tillägg till kommunikationsprotokollet XMPP (som bland annat används för chattapplikationer), inriktade mot sensorer och styrning inom ramen för Internet Of Things.

Consoden utvecklade fungerande implementationer av klient och serversidorna för kommunikation med sensorer, baserat på XMPP specifikationer.

upphandling_gray
systemutveckling
kompetensstod_gray

BESTÄLLARE
Sustainable Innovation

UPPDRAG
Systemering, systemutveckling, integration, text och dokumentation

VÅR KONTAKTPERSON
Andreas Nilsson

Related Projects
Kontakta oss

Vill du snabbt komma i kontakt med oss? Ring oss då på 018-610 22 50, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.