Om uppdraget

Sveriges befintliga kustradarstationer var i behov av avveckling för att ersättas med civila radarsystem med bättre kapacitet och prestanda. Försvarets materielverk (FMV) fick i uppdrag av Försvarsmakten att anskaffa nya radarstationer och anlitade Consoden för att stödja upphandlingen.

Försvarsmakten ansvarar för sjöövervakning och sjöbevakning av Sveriges omgivande hav och farvatten för att t ex kunna ingripa mot kränkningar av svenskt territorium. Sjöövervakningen sker genom att bl.a. inhämta sensorinformation från radarstationer längs Sveriges kust som därefter bearbetas och presenteras för operatörer i sjöcentraler.

För att skapa bra förutsättningar för upphandlingen genomfördes först ett krav- och systemarbete. Arbetet initierades med att tolka kundkraven som dokumenterades i en systemspecifikation som förankrades med slutkunden (FM). Därefter påbörjades arbetet med att ta fram en systemkonstruktion för systemet som omfattade 5 st delsystem som också blev upphandlingsobjekten.

Flera olika typer upphandlingsförfaranden användes beroende på upphandlingsobjekt i syfte att skapa en så bra och kostnadseffektiv slutprodukt som möjligt. MIL-STD 498 användes som ramverk för arbetet och kravhanteringsverktyget RequisitePro nyttjades för att skapa spårbarhet mellan de olika nivåerna av krav.

Consoden medverkade också vid utvärdering av anbud samt vid Factory Acceptance Test (FAT) för vissa upphandlingsobjekt. Radarstationerna är sedan flera år tillbaka i drift och har bidragit till att förbättra Sveriges förmåga att övervaka svenskt farvatten.

Kunden är nöjd med systemen då de uppfattas som lättanvända och har den funktionalitet som krävs för att genomföra sjöövervakning i sjöcentralerna på ett effektivt sett.

upphandling
systemutveckling_gray
kompetensstod_gray

BESTÄLLARE
FMV

UPPDRAG
Kravanalys, systemdesign och upphandling

VÅR KONTAKTPERSON
Per Liljeström

Related Projects
Kontakta oss

Vill du snabbt komma i kontakt med oss? Ring oss då på 018-610 22 50, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.