Om uppdraget

En svaghet i en klassisk dokumentdriven utvecklingsprocess är att systemdesignens övergripande struktur tenderar att försvinna bland alla detaljer i specifikationerna – ”Man ser inte skogen för alla träden” som det brukar heta.

Det gör det svårt att styra, förändra och kommunicera systemdesign samtidigt som man får svårigheter med att underhålla och återanvända utvecklad design.

I den typ av mycket stora och komplexa system som Saab utvecklar är detta potentiellt ett stort problem och ett område med stor utvecklingspotential där Best Practises kan tas fram och återanvändas i flera projekt.

Consoden hjälpte Saab att föra in ett modellbaserat arbetssätt i utvecklingen av ett nytt framtida telekrigsystem. Consoden verkade som mentorer och jobbade med att utveckla metodiken i projektet.

upphandling_gray
systemutveckling
kompetensstod_gray

BESTÄLLARE
SAAB

UPPDRAG
Verksamhetsutveckling

VÅR KONTAKTPERSON
Andreas Nilsson

Related Projects
Kontakta oss

Vill du snabbt komma i kontakt med oss? Ring oss då på 018-610 22 50, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.