Om uppdraget

Consoden har på uppdrag av Saab ett helhetsansvar för produkten Safir SDK Core. Vi jobbar proaktivt med design och utveckling av nya funktioner för att säkerställa att produkten, nu och i framtiden, är ett attraktivt plattformsval för kunder som utvecklar distribuerade realtidssystem där kraven på kommunikation och tillförlitlighet är extremt höga.

Consodens åtagande innefattar ett brett spektrum av aktiviteter:

  • Kravanalys – I nära samarbete med Saab analyseras och dokumenteras kravbilden.
  • Projektledning – Vi följer upp och rapporterar kontinuerligt projektets status till beställaren.
  • Design och implementering av nya funktioner – Consoden har lång erfarenhet och spetskompetens för utveckling av programvara för krävande tillämpningar där tillförlitlighet och driftsäkerhet är av yttersta vikt, vilket säkerställer en arkitektur som är modulär och lätt att underhålla.
  • Support och underhåll av levererade releaser – Vi ger support till de projekt/kunder som använder Safir SDK Core som plattform.
  • Dokumentation – Consoden producerar och underhåller produktdokumentationen. Du hittar den här.
  • Continuous Integration – Vi tillhandahåller en bygg och testmiljö där programvaran kontinuerligt och automatiskt byggs med ett antal olika kompilatorer under både Windows och Linux. Automatiserade tester säkerställer kvalitén och underlättar vid förändringar. Se aktuell status här.
  • Teknisk omvärldsbevakning – Vi bevakar och rapporterar till vår kund om händelser som är av betydelse för produkten, t.ex. förändringar av tredjepartsbibliotek.
  • Externa websidor – Consoden ansvarar för externa websidor och diskussionsforum för open source communityn. Besök Safir på Google+ här.
upphandling_gray
systemutveckling
kompetensstod_gray

BESTÄLLARE
SAAB

UPPDRAG
Helhetsåtagande

VÅR KONTAKTPERSON
Andreas Nilsson

Related Projects
Kontakta oss

Vill du snabbt komma i kontakt med oss? Ring oss då på 018-610 22 50, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.