Om uppdraget

Försvarsmakten (FM) ansvarar för sjöövervakning och sjöbevakning av Sveriges omgivande hav och farvatten för att t ex kunna ingripa mot kränkningar av svenskt territorium. Sjöinformationsbataljonens ledningssystem var gammalt och behövde uppdateras då verksamheten koncentrerades till färre centraler och utbytet av information behövde utökas med fler myndigheter och internationella samverkanspartners.

Försvarets materielverk (FMV) behövde stöd för verksamhetsanalys, upphandlingsdokumentation och verifiering/validering av det nya systemet. Detta genererade ett uppdrag till Consoden för att stötta vid upphandling av det uppdaterade systemet.

Verksamhetsanalysen genomfördes i workshop-form på sjöcentraler och vid användargruppsmöten. Dessutom deltog projektet vid möten inom SUCBAS, en internationell samverkan för utbyte av information mellan Östersjöländer.

Utifrån verksamhetsanalysen togs upphandlingsdokumentation fram, både Teknisk Specifikation (TS) och Verksamhetsåtagande (VÅS). Consoden stöttar även FMV och FM vid driftsättning och vidmakthållande av systemet.

Genom att verksamhetsbeskrivning, konstruktion och krav lades in i en strukturerad systemmodell uppnåddes kravspårning ända från FM:s mål via FMV:s kravställning till leverantörens krav och testfall. Dessutom kan man från samma systemmodell snabbt generera aktuella och konsistenta dokument, exempelvis Systemdefinition, Systembeskrivning, Teknisk specifikation, och kravspårningsrapporter.

Projektets resultat har medgett att FMV kunnat genomföra en upphandling av ett ledningssystem som bättre stödjer slutanvändarnas behov, och möjliggör att de två kvarvarande sjöcentralerna är fullt redundanta och vid behov kan ta över varandras verksamhet, vilket var målet med projektet.

Kunden är nöjd med systemen då de uppfattas som lättanvända och har den funktionalitet som krävs för att genomföra sjöövervakning i sjöcentralerna på ett effektivt sätt.

upphandling
systemutveckling_gray
kompetensstod_gray

BESTÄLLARE
FMV

UPPDRAG
Verksamhetsanalys, upphandlingsdokumentation och verifiering/validering

VÅR KONTAKTPERSON
Per Liljeström

Related Projects
Kontakta oss

Vill du snabbt komma i kontakt med oss? Ring oss då på 018-610 22 50, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.